Xe Đạp Xuyên Việt Return to Home Return to Routes Vietnamese (Home)

Mống Cái-Cà Mau

Leg 1: Mống Cái-Tiên Yên

Leg 2: Tiên Yên-Hạ Long

Leg 3: Hạ Long-Hải Phòng

Leg 4: Hải Phòng-Nam Định

Leg 5: Nam Định-Thanh Hóa

Leg 6: Thanh Hóa-Vinh

Leg 7: Vinh-Kỳ Anh

Leg 8: Kỳ Anh-Đồng Hới

Leg 9: Đồng Hới-Huế

Leg 10: Huế-Đà Nẵng

Leg 11:  Đà Nẵng Quảng Ngãi

Leg 12: Quảng Ngãi-Bồng Sơn

Leg 13: Bồng Sơn-Quy Nhơn

Leg 14: Quy Nhơn-Tuy Hòa

Leg 15: Tuy Hòa-Nha Trang

Leg 16: Nha Trang-Phan Rang

Leg 17: Phan Rang-Đà Lạt

Leg 18: Đà Lạt-Bảo Lộc

Leg 19: Bảo Lộc-Sài Gòn

Leg 20: Sài Gòn-Cần Thơ

Leg 21:  Cần Thơ-Cà Mau

Leg No. 5:  Nam Ðịnh-Thanh Hóa (92 km)

On this leg, you will continue riding southwest on Highway 10 toward the towns of Gòi, Ninh Bình, Tam Ðiệp and Thanh Hóa.  Eventually, Highway 10 will take you into the bustling town of Ninh Bình (at the two-third mark of this leg).  Here, you will detour from Highway 10 and cross into Vietnam’s national Highway 1A.  Being the national Highway, the road will be much more congested with vehicles.

The road on Highway 1A is wider than Highway 10.  There is more room to maneuver with other vehicles on this Highway.  There are a few hills that you will have ride through on this leg.  Thanh Hóa is a large town.  There are a number of new hotels and restaurant establishment being built in this town.