Xe Đạp Xuyên Việt Giới Thiệu Thành Viên Xuyên Việt Home (English) Hành Trang Xuyên Việt An Toàn Xuyên Việt Chặng Đường Xuyên Việt

Nhật Ký Hành Trình của Chu Thái

Xuyên Việt 1999: Chưa tham gia

Xuyên Việt 2002:  Chưa tham gia

Xuyên Việt 2003:  Chưa tham gia

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Hà Nội-Thanh Hóa

0/160

Hà Nội-Ninh Bình

0/97

Hà Nội-Ninh Bình

0/97

Thanh Hóa-Vinh

0/138

Ninh Bình-Thanh Hóa

0/63

Ninh Bình-Thanh Hóa

0/63

Vinh-Đồng Hới

0/200

Thanh Hóa-Vinh

0/138

Thanh Hóa-Vinh

0/138

Đồng Hới-Huế

0/164

Vinh-Kỳ Anh

0/104

Vinh-Xã Kỳ Nam (Hà Tĩnh)

0/127

Huế-Đà Nẵng

0/106

Kỳ Anh-Đồng Hới

0/97

Xã Kỳ Nam-Đồng Hới

0/74

Đà Nẵng-Quảng Ngãi

0/130

Đồng Hới-Huế

0/164

Đồng Hới-Huế

0/164

Quảng Ngãi-Quy Nhơn

0/178

Huế-Đà Nẵng

0/106

Huế-Đà Nẵng

0/106

Quy Nhơn-Nha Trang

0/241

Đà Nẵng-Quảng Ngãi

0/130

Đà Nẵng-Quảng Ngãi

0/130

Nha Trang-Ninh Chữ

0/106

Quảng Ngãi-Bồng Sơn

0/90

Quảng Ngãi-Bồng Sơn

0/90

Ninh Chữ-Đà Lạt

0/113

Bồng Sơn-Quy Nhơn

0/90

Bồng Sơn-Quy Nhơn

0/90Quy Nhơn-Tuy Hòa

0/95

Quy Nhơn-Tuy Hòa

0/95Tuy Hòa-Nha Trang

0/124

Tuy Hòa-Nha Trang

0/124Nha Trang-Ninh Chữ

0/106

Nha Trang-Ninh Chữ

0/106Ninh Chữ-Đà Lạt

0/113

Ninh Chữ-Đà Lạt

0/113Đà Lạt-Bảo Lộc

0/111

Đà Lạt-Bảo Lộc

0/111Bảo Lộc-Sài Gòn

0/185

Bảo Lộc-Sài Gòn

0/185

Đường Dài Đạt Được

1050 km

Đường Dài Đạt Được

0 km

Đường Dài Đạt Được

0 km


Xuyên Việt 2005:  Chưa tham gia

Xuyên Việt 2007:  Chưa tham gia

Xuyên Việt 2009:  Chưa tham gia

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Mống Cái-Tiên Yên

0/83

Sài Gòn-Mỹ Tho

0/62

Sài Gòn-Rà Rịa

0/80

Tiên Yên-Bải Cháy (Hạ Long)

0/90

Mỹ Tho-Trà Vinh

0/58

Bà Rịa-La Gi

0/88

Bải Cháy-Hải Phòng

0/58

Trà Vinh-Sóc Trăng

0/55

La Gi-Hòn Rơm (Mũi Né)

0/96

Hải Phòng-Nam Định

0/92

Sóc Trăng-Cà Mau

0/115

Hòn Rơm-Liên Hương

0/86

Nam Định-Thanh Hóa

0/92

Cà Mau-Rạch Giá

0/128

Liên Hương-Tân Sơn

0/89

Thanh Hóa-Vinh

0/138

Rạch Giá-Châu Đốc

0/119

Tân Sơn-Đà Lạt

0/74

Vinh-Xã Kỳ Nam (Hà Tĩnh)

0/127

Châu Đốc-Cao Lãnh

0/99

Đà Lạt-Xã Krông Nô (Lak)

0/119

Xã Kỳ Nam-Đồng Hới

0/71

Cao Lãnh-Tân An

0/99

Xã Krông Nô-Buôn Ma Thuột

0/94

Đồng Hới-Huế

0/164

Tân An-Sài Gòn

0/53

Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa

0/132

Huế-Đà Nẵng

0/106Gia Nghĩa-Đồng Xoài

0/117

Đà Nẵng-Quảng Ngãi

0/130Đồng Xoài-Sài Gòn

0/108

Quảng Ngãi-Bồng Sơn

0/90

Bồng Sơn-Quy Nhơn

0/90

Quy Nhơn-Tuy Hòa

0/95

Tuy Hòa-Nha Trang

0/124

Nha Trang-Phan Rang

0/106

Phan Rang-Đà Lạt

0/113

Đà Lạt-Bảo Lộc

0/111

Bảo Lộc-Sài Gòn

0/185

Sài Gòn-Cần Thơ

0/171

Cần Thơ-Cà Mau

0/174

Đường Dài Đạt Được

0 km

Đường Dài Đạt Được

0 km

Đường Dài Đạt Được

0 km


Xuyên Việt 2011:  Bike-Touring

Xuyên Việt 2014:  không đi

Xuyên Việt 2016

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Hà Nội-Ninh Bình

0/97

Sài Gòn-Ba Tri

0/98Ninh Bình-Thanh Hóa

0/63

Ba Tri-Trần Đề

0/94Thanh Hóa-Vinh

0/138

Trần Đề-Cà Mau

0/138Vinh-Xã Kỳ Nam (Hà Tĩnh)

0/127

Cà Mau-Rạch Giá

0/131Xã Kỳ Nam-Đồng Hới

0/74

Rạch Giá-Hà Tiên

0/108Đồng Hới-Đông Hà

0/95

Hà Tiên-Tân Châu

0/94Đông Hà-Huế

0/69

Tân Châu-X Đông Hòa (Tiền Giang)

0/156Huế-Đà Nẵng

110

Xã Đông Hòa-Sài Gòn

0/117Đà Nẵng-Quảng Ngãi

132

Quảng Ngãi-Bồng Sơn

90

Bồng Sơn-Quy Nhơn

90

Quy Nhơn-Tuy Hòa

100

Tuy Hòa-Nha Trang

132

Nha Trang-Tân Sơn

126

Tân Sơn-Đà Lạt

74

Đà Lạt-Xã Tân Phú (Đồng Nai)

155

Xã Tân Phú-Sài Gòn

141

Đường Dài Đạt Được

1150 km

Đường Dài Đạt Được

0 km
Độ Dài Xuyên Việt Đã Đạt:  1150 km (719 miles)