Xe Đạp Xuyên Việt Giới Thiệu Thành Viên Xuyên Việt Home (English) Hành Trang Xuyên Việt An Toàn Xuyên Việt Chặng Đường Xuyên Việt

Nhật Ký Hành Trình của Định Nguyễn (Tour guide)

Xuyên Việt 1999:  Xe "Van"

Xuyên Việt 2002:  Xe máy

Xuyên Việt 2003:  Xe máy

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Hà Nội-Thanh Hóa

160

Hà Nội-Ninh Bình

97

Hà Nội-Ninh Bình

97

Thanh Hóa-Vinh

138

Ninh Bình-Thanh Hóa

63

Ninh Bình-Thanh Hóa

63

Vinh-Đồng Hới

200

Thanh Hóa-Vinh

138

Thanh Hóa-Vinh

138

Đồng Hới-Huế

164

Vinh-Kỳ Anh

104

Vinh-Xã Kỳ Nam (Hà Tĩnh)

127

Huế-Đà Nẵng

106

Kỳ Anh-Đồng Hới

97

Xã Kỳ Nam-Đồng Hới

74

Đà Nẵng-Quảng Ngãi

130

Đồng Hới-Huế

164

Đồng Hới-Huế

164

Quảng Ngãi-Quy Nhơn

178

Huế-Đà Nẵng

106

Huế-Đà Nẵng

106

Quy Nhơn-Nha Trang

241

Đà Nẵng-Quảng Ngãi

130

Đà Nẵng-Quảng Ngãi

130

Nha Trang-Ninh Chữ

106

Quảng Ngãi-Bồng Sơn

90

Quảng Ngãi-Bồng Sơn

90

Ninh Chữ-Đà Lạt

113

Bồng Sơn-Quy Nhơn

90

Bồng Sơn-Quy Nhơn

90Quy Nhơn-Tuy Hòa

95

Quy Nhơn-Tuy Hòa

95Tuy Hòa-Nha Trang

124

Tuy Hòa-Nha Trang

124Nha Trang-Ninh Chữ

106

Nha Trang-Ninh Chữ

106Ninh Chữ-Đà Lạt

113

Ninh Chữ-Đà Lạt

113Đà Lạt-Bảo Lộc

111

Đà Lạt-Bảo Lộc

111Bảo Lộc-Sài Gòn

185

Bảo Lộc-Sài Gòn

185

Đường Dài Đạt Được

1536 km

Đường Dài Đạt Được

1813 km

Đường Dài Đạt Được

1813 km


Xuyên Việt 2005:  Xe máy

Xuyên Việt 2007:  Nghỉ hưu

Xuyên Việt 2009:  Nghỉ hưu

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Mống Cái-Tiên Yên

83

Sài Gòn-Mỹ Tho

0/62

Sài Gòn-Rà Rịa

0/80

Tiên Yên-Bải Cháy (Hạ Long)

90

Mỹ Tho-Trà Vinh

0/58

Bà Rịa-La Gi

0/88

Bải Cháy-Hải Phòng

58

Trà Vinh-Sóc Trăng

0/55

La Gi-Hòn Rơm (Mũi Né)

0/96

Hải Phòng-Nam Định

92

Sóc Trăng-Cà Mau

0/115

Hòn Rơm-Liên Hương

0/86

Nam Định-Thanh Hóa

92

Cà Mau-Rạch Giá

0/128

Liên Hương-Tân Sơn

0/89

Thanh Hóa-Vinh

138

Rạch Giá-Châu Đốc

0/119

Tân Sơn-Đà Lạt

0/74

Vinh-Xã Kỳ Nam (Hà Tĩnh)

127

Châu Đốc-Cao Lãnh

0/99

Đà Lạt-Xã Krông Nô (Lak)

0/119

Xã Kỳ Nam-Đồng Hới

71

Cao Lãnh-Tân An

0/99

Xã Krông Nô-Buôn Ma Thuột

0/94

Đồng Hới-Huế

164

Tân An-Sài Gòn

0/53

Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa

0/132

Huế-Đà Nẵng

106Gia Nghĩa-Đồng Xoài

0/117

Đà Nẵng-Quảng Ngãi

130Đồng Xoài-Sài Gòn

0/108

Quảng Ngãi-Bồng Sơn

90

Bồng Sơn-Quy Nhơn

90

Quy Nhơn-Tuy Hòa

95

Tuy Hòa-Nha Trang

124

Nha Trang-Phan Rang

106

Phan Rang-Đà Lạt

113

Đà Lạt-Bảo Lộc

111

Bảo Lộc-Sài Gòn

185

Sài Gòn-Cần Thơ

171

Cần Thơ-Cà Mau

174

Đường Dài Đạt Được

2410 km

Đường Dài Đạt Được

0 km

Đường Dài Đạt Được

0 km


Xuyên Việt 2011:  Nghỉ hưu

Xuyên Việt 2014:  Nghỉ hưu

Xuyên Việt 2016

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Chặng

Đạt (km)

Hà Nội-Ninh Bình

0/97

Sài Gòn-Ba Tri

0/98Ninh Bình-Thanh Hóa

0/63

Ba Tri-Trần Đề

0/94Thanh Hóa-Vinh

0/138

Trần Đề-Cà Mau

0/138Vinh-Xã Kỳ Nam (Hà Tĩnh)

0/127

Cà Mau-Rạch Giá

0/131Xã Kỳ Nam-Đồng Hới

0/74

Rạch Giá-Hà Tiên

0/108Đồng Hới-Đông Hà

0/95

Hà Tiên-Tân Châu

0/94Đông Hà-Huế

0/69

Tân Châu-X Đông Hòa (Tiền Giang)

0/156Huế-Đà Nẵng

0/110

Xã Đông Hòa-Sài Gòn

0/117Đà Nẵng-Quảng Ngãi

0/132

Quảng Ngãi-Bồng Sơn

0/90

Bồng Sơn-Quy Nhơn

0/90

Quy Nhơn-Tuy Hòa

0/100

Tuy Hòa-Nha Trang

0/132

Nha Trang-Tân Sơn

0/126

Tân Sơn-Đà Lạt

0/74

Đà Lạt-Xã Tân Phú (Đồng Nai)

0/155

Xã Tân Phú-Sài Gòn

0/141

Đường Dài Đạt Được

0 km

Đường Dài Đạt Được

0 km
Độ Dài Xuyên Việt Đã Đạt:  7572 km (4733 miles)