Tour de Vietnam


Home The Gears Safety Tips Maps Lodging The Routes 1999 Trip 2002 Trip 2003 Trip 2005 Trip 2007 Trip 2009 Trip 2011 Trip 2014 Trip
Vietnamese (Home)

2011 Cycling Trip (Hà Nội-Sài Gòn)


Date
(dd-mm-yyyy)

Itinerary

Distance

Terrain

04-07-2011

Hà nội-Ninh Bình

97 km (60 miles)

Đồng bằng Bắc Bộ-Phẳng

05-07-2011

Ninh Bình-Thanh Hóa

63 km (39 miles)

Đồng bằng ven biển + dốc nhẹ

06-07-2011

Thanh Hóa-Vinh

138 km (86 miles)

Đồng bằng ven biển + dốc nhẹ

07-07-2011

Rest day at Vinh

Du lịch bãi biển Cửa Lò

08-07-2011

Vinh-Kỳ Nam

127 km (79 miles)

vùng ven biển.  Dốc lên xuống

09-07-2011

Kỳ Nam-Đồng Hới

74 km (46 miles)

Vùng ven biển.  Dốc lên xuống

10-07-2011

Đồng Hới-Đông Hà

95 km (54 miles)

Vùng ven biển.  Dốc lên xuống

11-07-2011

Đồng Hà-Huế

69 km (43 miles)

Vùng ven biển.  Dốc lên xuống vừa

12-07-2011

Huế-Đà Nẵng

110 km (69 miles)

Vùng ven biển.  Đèo dốc lên xuống cao

13-07-2011

Đà Nẵng-Quảng Ngãi

132 km (82 miles)

Ven biển. Đồi dốc lên xuống vừa.

14-07-2011

Quảng Ngãi-Bồng Sơn

90 km (56 miles)

Ven biển.  Đồi dốc lên xuống vừa.

15-07-2011

Bồng Sơn-Quy Nhơn

90 km (56 miles)

Ven biển.  Đồi dốc lên xuống vừa.

16-07-2011

Quy Nhơn-Tuy Hòa

100 km (63 miles)

Ven biển+đèo dốc liên tục

17-07-2011

Tuy Hòa-Nha Trang

132 km (83 miles)

Ven biển+ nhiều đèo dốc lên xuống

18-07-2011

Rest day at Nha Trang19-07-2011

Nha Trang-Tân Sơn (QL 27B)

126 km (79 miles)

Ven biển + nhiều núi đồi lên xuống

20-07-2011

Tân Sơn-Đà Lạt

74 km (46 miles)

Đồi núi lên xuống.  Độ cao tăng.

21-07-2011

Đà Lạt-xã Phú Sơn (Tân Phú)

155 km (97 miles)

Đồi núi lên xuống.  Độ cao giảm.

22-07-2011

Xã Phú Sơn-Sài Gòn

141 km (88 miles)

Đồi núi lên xuống.  Độ cao giảm.

Hành trình xuyên Việt Hà Nội-Sài Gòn dài 1840 km (1150 miles); Chia ra 17 chặng; Hoàn tất trong 19 ngày.