Tour de Vietnam


Home The Gears Safety Tips Maps Lodging The Routes 1999 Trip 2002 Trip 2003 Trip 2005 Trip 2007 Trip 2009 Trip 2011 Trip 2014 Trip
Vietnamese (Home)

Xuyên Việt 2014 (Đồng Bằng Sông Cửu Long)

Ngày
(ngày tháng năm)

Lộ Trình

Đường Dài

Địa Hình

15-1-2014

Sài Gòn-tt Ba Tri

98 km ( 61 miles)

Đồng bằng

16-1-2014

Tt Ba Tri - tt Trần Đề

94 km (58.5 miles)

Đồng bằng

17-1-2014

Tt Trần Đề-Ca Mau

137.6 km (85.5 miles)

Đồng bằng

18-1-2014

Cà Mau-Rạch Giá

131 km (81.5 miles)

Đồng bằng

19-1-2014

Rest-Du lịch Đảo Phú Quốc

20-1-2014

21-1-2014

22-1-2014

Rạch Giá-Hà Tiên

108 km (67 miles)

Đồng bằng

23-1-2014

Hà Tiên-Tân Châu

94 km (69.5 miles)

Đồng bằng

24-1-2014

Tân Châu-

156 km (97 miles)

Đồng bằng

25-1-2014

Xx-sài gòn

117 km (72.7 miles)

Đồng bằng

Chu vi Xuyên Việt Đồng Bằng Sông Cửu Long dài 788 km (492 miles); Chia ra 8 chặng; Hoàn tất trong 11 ngày.