English (Home)


Xe Đạp Xuyên Việt
Giới Thiệu Hành Trang Xuyên Việt An Toàn Xuyên Việt Bản Đồ Xuyên Việt Gió Bụi Xuyên Việt Giao Lưu Xuyên Việt Trục Trặc Xuyên Việt Nghỉ Đêm Xuyên Việt Kỷ Thuật Xuyên Việt Thực Đơn Xuyên Việt Thành Viên Xuyên Việt ChặngĐườngXuyênViệt Xuyên Việt 1999 Xuyên Việt 2002 Xuyên Việt 2003 Xuyên Việt 2005 Xuyên Việt 2007 Xuyên Việt 2009 Xuyên Việt 2011 Xuyên Việt 2014 Xuyên Việt 2016

Xuyên Việt 2016 (Vùng Tây Bắc)

Ngày
(ngày-tháng-năm)

Lộ Trình

Đường Dài

Địa Hình

TBA

Hà Nội-Xã Hương Sơn

65 km ( 41 miles)

Đồng bằng Bắc Bộ

TBA

Rest-Du lịch Chùa Hương

TBA

Xã Hương Sơn-H. Tân Lạc

91 km (57 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

H. Tân Lạc-Xã Tú Nang

97 km (61 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Xã Tú Nang-Xã Chiềng Pấc

103 km (65 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Xã Chiềng Pấc-Tt Mướng Áng

100 km (63 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Tt Mường Áng-Điện Biên Phủ

39 km (25 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Điện Biên Phủ-Tx Mường Lay

94 km (59 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Tx Mường Lay-Tp Lai Châu

101 km (63 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Tp Lai Châu-tt Sapa

71 km (45 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Rest

TBA

Tt Sapa-tt Phố Ràng

109 km (68 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Tt Phố Ràng-tt Đoan Hùng

119 km (74 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Tt Đoan Hùng-Hồ Tây (Hà Nội)

116 km (72 miles)

Đồi núi lên xuống

TBA

Rest-Return to U.S

Ước tính chu vi Xuyên Việt vùng Tây-Bắc Việt Nam dài 1105 km  (691 miles); Được chia ra làm  12 chặng và dự định sẽ hoàn tất trong vòng 14 ngày.